Kyrkslätts svenska Kulturförening r.f 

Medlemsantalet  202 personer en styrelse på 6 + 1 

Föreningen är grundad 2014.

 

Styrelsen för 2022

 

Eja Björkqvist - kontaktperson

eja.bjorkqvist@gmail.com

0400941969

 

Gun-Maj Beck - Ekonomiansvarig

gunmajbeck@hotmail.com

 


Gun Hieta - Styrelsemedlem

hieta.gun@gmail.com

tel 0503317115

 

Harriet Rantschukoff-Frimodig

Harriet Snell

Henrik Nordell