Kyrkslätts svenska Kulturförening r.f 

Medlemsantalet  202 personer en styrelse på 6 + 1 

Föreningen är grundad 2014.

 

Styrelsen 2023

 


Gun Hieta - ordförande

hieta.gun@gmail.com

tfn 0503317115

Harriet Rantschukoff-Frimodig - viceordförande

Eija Björkqvist - sekreterare

eija.bjorkqvist@gmail.com

tfn 0400941969

Gun-Maj Beck - kassör

Mattias Fagerholm, ledamot

Joel Främling, ledamot

Kurt Ekman, suppleant

Kyrkslätts Svenska Kultur- föreningingens kontonummer
FI 8040550012116063.