10.5.2024 i Mörnesalen, Fyyri Agneta Rahikainen berättade om Edith Södergran samt en föreställning genom dans dikter, musik och sång avspeglar samhället , kulturen under Södergrans tid