Bli medlem i KSK

Du kan bli medlem kontakta nån av styrelsens medlemmar, lämna dina kontakt uppgifter  e-mail address och post address.

 

Medlemsavgiften € 10.-